კასრის კლაპნის ზედა და შიდა სალნიკები A ,G ტიპის კლაპნებზე

10,0 ლარი ლარი

სწორი შტუცერი d 7 მმ, ბეჭედი, კაკალი 5/8"

8,5 ლარი

შტუცერი მოხრილი d 7 მმ, კუთხუტა 5/8"

15 ლარი